Ruch Światło - Życie (Oaza Młodzieżowa)

Początki historii Ruchu sięgają roku 1954. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Twórcą i założycielem Ruchu był urodzony w Rybniku ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). Ruch ten gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

 

W naszej parafii spotkania młodzieży związanej z Ruchem Światło-Życie odbywają się w piątkowe wieczory i mają zasadniczo następujący przebieg:
17.00 - Msza święta w kościele parafialnym.
17.45 - Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem (w kościele)
18.30 - Spotkanie w grupach i ogólne w domu parafialnym.

 

W pierwsze piątki miesiąca oraz w piątki, w które odbywa się studium przedmałżeńskie bierzemy udział we Mszy świętej dla młodzieży o godz. 18.00 (w te dni nie odbywa się osobna modlitwa w kościele).

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, siedziba: Rybnik - Boguszowice, ul. Małachowskiego 38.