Grupa Pielgrzym

Ze słowem „pielgrzymka” kojarzy się termin „sanktuarium”, tam bowiem zmierzają pątnicy. Innymi słowy jest to miejsce uświęcone wyjątkową obecnością Boga, który w sposób szczególny udziela swych łask wiernym, którzy przybyli tam, aby spełniać określone akty religijne. Kościół Święty uczy, że pośredniczką wszelkich łask jest Maryja. Zatem zrozumiały jest fakt, iż najwięcej sanktuariów poświęconych jest Matce Bożej.


Tradycja pielgrzymowania jest w polskiej kulturze religijnej mocno zakorzeniona. Jej początki sięgają XII i XIII wieku. Na przestrzeni stuleci, mimo wielu utrudnień czy zakazów, zwłaszcza w okresie rozbiorów czy w komunistycznej Polsce Ludowej praktyka pieszych pielgrzymek nie wygasła. Polacy doskonale wiedzą, że Maryja jest przewodniczką pewną do nieba. Dlatego nie zrażeni trudnościami, pielgrzymują dziesiątki, setki kilometrów- w upale, w deszczu, nieraz w chłodzie, by w końcu stanąć przed Jej cudownym wizerunkiem i ofiarować swoje cierpienia i trudy, by prosić o łaski i błogosławieństwo.

 

Wszystkich naszych parafian serdecznie zapraszamy do pielgrzymowania z Grupą Pielgrzym.
Spotkania stacjonarne Grupy Pielgrzym odbywają się raz  w miesiącu w domu parafialnym.Kontakt:
32 42 18 220

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, siedziba: Rybnik - Boguszowice, ul. Małachowskiego 38.