Grupa Biblijna

Czytanie Pisma Świętego, któremu towarzyszy modlitwa, umożliwia tą intymną rozmowę, w której przez czytanie – człowiek słyszy mówiącego Boga, a przez modlitwę – odpowiada z ufną otwartością serca.

 

Papież Benedykt XVI, Rzym 16.09.2005

 

Zapraszamy na spotkania grupy biblijnej, które odbywają się dwa razy w miesiącu w każdy drugi i czwarty czwartek o godzinie 18.00 w domu parafialnym.

 

 

Historia grupy biblijnej

 

Parafialna grupa biblijna jest jedną z najmniejszych wspólnot w naszej parafii, jednak jej początki datuje się na rok 1992, o czym można było przeczytać w jednym z pierwszych numerów gazetki parafialnej „Serce ewangelii” z lutego 1992r. W tym czasie grupa parafian wystąpiła do ówczesnego proboszcza parafii, ks. Stanisława Gańcorza, z propozycją powstania wspólnoty, która spotykałaby się na wspólnym czytaniu słowa Bożego. Propozycja ta spotkała się z jego aprobatą, a ksiądz proboszcz stał się jej pierwszym opiekunem.

 

Spotkania grupy odbywały się 2 razy w miesiącu w domu parafialnym, a jednym z pierwszych tematów poruszonym na spotkaniu było pytanie: „Czy prowadzi nas Duch Boży?” w oparciu o Biblie. Z czasem ks. proboszcz przekazał opiekę nad grupą wikarym, którzy posługiwali w naszej parafii a byli nimi: ks. Adam Jureczka, ks. Adam Kępowicz, ks. Marek Kardaczyński, ks. Michał Lepich, ks. Ireneusz Pawlak i ks. dr. Wojciech Kamczyk. Jak to w życiu bywa grupa biblijna przeżywała swoje wzloty i upadki, jedni odchodzili, inni przychodzili, spotkania czasem miały charakter kameralny, w których uczestniczyło kilka osób, a czasem gromadziły sporą ilość osób. W spotkaniach uczestniczyli ludzie różni pod względem wykształcenia, wieku, stanu cywilnego, nie koniecznie z naszej parafii, a najważniejszym jest to, że chcą wspólnie czytać Słowo Boże i dzielić się nim z innymi.

 

Rozważania Słowa Bożego od początku istnienia grupy miały różny charakter: Lectio Divina oparta o pogłębioną lekturę tekstów biblijnych stanowiąca część tradycji Kościoła katolickiego, rozważania Ewangelii, która miała być odczytywana w niedziele. Interesowano się poszczególnymi postaciami biblijnymi czy księgami Starego czy Nowego Testamentu. W spotkaniach grupy regularnie bierze udział ok.10 osób. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Andrzej Dendura.

 

 

Udział w spotkaniach grupy biblijnej stał się stałym elementem życia jej uczestników, o czym mogą świadczyć słowa niektórych z nich:

 

Spotkania Grupy Biblijnej są niezwykle ważnym doświadczeniem w naszym życiu. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy przeżywają radości i smutki dnia codziennego, dlatego też istotne staje się poszukiwanie żywego Boga, Jezusa, który z miłości oddał za nas życie. Pragniemy razem szukać w Jego Słowie wskazówek dla naszego codziennego życia. Spotkania grupy to zaproszenie nie tylko do podjęcia rozmów o Biblii, ale również jest to możliwość dzielenia się swoimi wrażeniami czy też stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi.

 

Dorota

Co Tobie, jako chrześcijaninowi daje uczestnictwo w spotkaniach grupy biblijnej?

Staję się świadomym chrześcijaninem, uczę się, pogłębiam wiedzę i umacniam swoją wiarę.

 

Irek

Zdarzają się sytuacje, które wstrząsają mnie do głębi, lecz gdy uciekam się do lektury Pisma Świętego, Pan posila mnie i wzmacnia. Potrafię spokojnie jeść, pić i odpoczywać, choć borykam się z trudnościami. Wierzę, że mój los jest w Bożych rękach i spokojnie oczekuję na rozwiązanie moich problemów. Rzecz jasna to nie zwalnia mnie od odpowiedzialności, ale nigdy nie jestem w tym sam, bowiem Bóg zapewnia mi swoje pewne kierownictwo i obdarza swego sługę pokojem ducha nawet w obliczu przeciwności. Być może w swoim otoczeniu mamy ludzi, na których zbawieniu bardzo nam zależy, a może członek naszej rodziny jeszcze nie wierzy w Chrystusa. Wobec tego wytrwale wstawiajmy się za zagubionymi, by Bóg wszelkiej łaski okazał im swoje miłosierdzie i otworzył ich serca na Ewangelię o Chrystusie. Łaska Boża potrafi niczym lodołamacz przełamać opory zimnego serca a słowa Pana naszego Jezusa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała.

 

Piotr

Lektura Biblii to początek nowej fascynującej przygody, która zmienia życie wielu ludzi, którzy pozwalają się jej prowadzić, św. Hieronim – tłumacz Biblii na łacinę (Vulgata, IV w.) – napisał, że „nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa „a św. Jan Chryzostom tak wołał „Sprawcie sobie Pismo Święte, jako lekarstwo dla swojej duszy. Postarajcie się przynajmniej o Nowy Testament: Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy, jako swych stałych nauczycieli”.


Czytając Pismo Święte w grupie Biblijnej przede wszystkim obserwujemy i rozważamy każde słowo by je dobrze zinterpretować a potem zastosować je w swoim prywatnym życiu. Cenimy to, co ma dla nas sens i wartość. Im więcej Bożego światła w naszym życiu, tym łatwiej i pełniej można żyć. Słowo Boże jest dla każdego, nie jest to zarezerwowane tylko dla duchownych. Bóg mówi do każdego indywidualnie w każdej chwili naszego życia, to tylko my nie potrafimy lub nie chcemy Jego usłyszeć. Nie należy się martwić, jeżeli nie wszystko jest zrozumiałe, coś jest za trudne, ponieważ „Słowo rośnie wraz z czytającym” (Św. Grzegorz).

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, siedziba: Rybnik - Boguszowice, ul. Małachowskiego 38.