Apostolat Maryjny

Stowarzyszenie Cudownego Medalika (Apostolat Maryjny) oficjalnie zatwierdził papież Pius X w dniu 8 czerwca 1905 r. Stowarzyszenie to było ściśle związane z objawieniami, jakie otrzymała św. Katarzyna Labouré w 1830 roku w Paryżu, w kaplicy przy ulicy du Bac. Głównym zadaniem Stowarzyszenia było szerzenie kultu N.M.P. Niepokalanej za pośrednictwem Cudownego Medalika.

 

Na awersie medalika, wokół postaci Matki Bożej, znajduje się napis: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Z rąk Matki Bożej rozchodzą się promienie. Maryja depcze głowę węża, czyli szatana.

 

Na rewersie znajduje się litera M połączona poprzeczną belką z górującym nad nią krzyżem. Poniżej litery M są dwa serca: Jezusa, otoczone koroną cierniową i serce Maryi przebite mieczem. Dwanaście gwiazd wskazuje na Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów.

 

W naszej parafii członkowie Apostolatu Maryjnego spotykają się każdego 27 dnia miesiąca, na wspólnej modlitwie i formacji, a także po to, by organizować swoją działalność. Wszystkich chętnych do włączenia się w to dzieło modlitwy i apostolstwa zapraszamy!

 

 

OFICJALNA STRONA:
http://www.apostolat.pl

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, siedziba: Rybnik - Boguszowice, ul. Małachowskiego 38.