Ruch Światło-Życie (Oaza młodzieżowa)

Ruch Światło-Życie (Oaza młodzieżowa)

Początki historii Ruchu sięgają roku 1954. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Twórcą i założycielem Ruchu był urodzony w Rybniku ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). Ruch ten gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

W naszej parafii spotkania młodzieży związanej z Ruchem Światło-Życie odbywają się w piątkowe wieczory i mają zasadniczo następujący przebieg:
17.00 Msza święta w kościele parafialnym.
17.45 Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem (w kościele)
18.30 Spotkanie w grupach i ogólne w domu parafialnym.

W pierwsze piątki miesiąca oraz w piątki, w które odbywa się studium przedmałżeńskie bierzemy udział we Mszy świętej dla młodzieży o godz. 18.00 (w te dni nie odbywa się osobna modlitwa w kościele).