Historia grupy biblijnej

Historia grupy biblijnej

Parafialna grupa biblijna jest jedną z najmniejszych wspólnot w naszej parafii, jednak jej początki datuje się na rok 1992, o czym można było przeczytać w jednym z pierwszych numerów gazetki parafialnej „Serce ewangelii” z lutego 1992r. W tym czasie grupa parafian wystąpiła do ówczesnego proboszcza parafii, ks. Stanisława Gańcorza, z propozycją powstania wspólnoty, która spotykałaby się na wspólnym czytaniu słowa Bożego. Propozycja ta spotkała się z jego aprobatą, a ksiądz proboszcz stał się jej pierwszym opiekunem. Spotkania grupy odbywały się 2 razy w miesiącu w domu parafialnym, a jednym z pierwszych tematów poruszonym na spotkaniu było pytanie: „Czy prowadzi nas Duch Boży?” w oparciu o Biblie. Z czasem ks. proboszcz przekazał opiekę nad grupą wikarym, którzy posługiwali w naszej parafii a byli nimi: ks. Adam Jureczka, ks. Adam Kępowicz, ks. Marek Kardaczyński, ks. Michał Lepich, ks. Ireneusz Pawlak i ks. dr. Wojciech Kamczyk. Jak to w życiu bywa grupa biblijna przeżywała swoje wzloty i upadki, jedni odchodzili, inni przychodzili, spotkania czasem miały charakter kameralny, w których uczestniczyło kilka osób, a czasem gromadziły sporą ilość osób. W spotkaniach uczestniczyli ludzie różni pod względem wykształcenia, wieku, stanu cywilnego, nie koniecznie z naszej parafii, a najważniejszym jest to, że chcą wspólnie czytać Słowo Boże i dzielić się nim z innymi. Rozważania Słowa Bożego od początku istnienia grupy miały różny charakter: Lectio Divina oparta o pogłębioną lekturę tekstów biblijnych stanowiąca część tradycji Kościoła katolickiego, rozważania Ewangelii, która miała być odczytywana w niedziele. Interesowano się poszczególnymi postaciami biblijnymi czy księgami Starego czy Nowego Testamentu. W spotkaniach grupy regularnie bierze udział ok.10 osób. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Krzysztof Mikiciuk.