Grupa Biblijna

Grupa Biblijna

Czytanie Pisma Świętego, któremu towarzyszy modlitwa, umożliwia tą intymną rozmowę, w której przez czytanie – człowiek słyszy mówiącego Boga,
a przez modlitwę – odpowiada z ufną otwartością serca.

Papież Benedykt XVI, Rzym 16.09.2005

 

 

Zapraszamy na spotkania grupy biblijnej, które odbywają się dwa razy w miesiącu w każdy drugi i czwarty czwartek o godzinie 18.00 w domu parafialnym.

 

 

Z historii grupy…

Świadectwa uczestników